Informacja turystyczna
  • EN
  • CZ
  • DE
  • NL
  • RU

Lądeckie arboretum

09.jpeg

Arboretum - nazwa pochodzi od  łacińskiego słowa arbor oznaczającego drzewo. Współcześnie tym mianem określamy leśny ogród drzew i krzewów. Lądeckie Arboretum powstało w latach 1972-1974 w otulinie lasu przylegającego do południowo-wschodniej części miasta na samym końcu  ulicy Moniuszki. Leśny ogród o powierzchni 1,81 ha położony jest w malowniczej dolinie Jadwiżanki w Górach Złotych na wysokości 475-500 m n.p.m. Co czyni je najwyżej położonym Arboretum w Polsce.

Głównym pomysłodawcą i architektem ogrodu był Mieczysław Wilczkiewicz, wielki pasjonat i miłośnik drzew. Na podstawie własnych materiałów szkółkarskich oraz tych, które pozyskał dzięki  kontaktom z pracownikami innych ogrodów botanicznych w kraju i za granicą, założył Arboretum w Lądku-Zdroju.

Panujące tu dogodne warunki klimatyczne i glebowe, tworzą specyficzny mikroklimat sprzyjający rozwojowi wielu gatunków drzew i krzewów pochodzących z całego świata. Możemy tu zobaczyć bogatą kolekcję drzew i krzewów, gatunków iglastych i liściastych. Najatrakcyjniej ogród prezentuje się na przełomie maja i czerwca, wówczas tonie w kwiatach różaneczników i azali. Arboretum jest udostępnione do zwiedzania od maja do października. Opiekę nad lądeckim leśnym ogrodem sprawuje Zarząd Budynków Komunalnych w Lądku- Zdroju, tel. 74/814 63 45.